שאלון זכאות - Stax מומחים בתכנון מס ובשרותי חשבונאותשאלון החזר מס

פרטים אישיים

שם מלא
טלפון נייד
דואר אלקטרוני

נתונים לגבי עבודה

כן \ לא
האם יצאת לפנסיה?
האם קבלת דמי אבטלה, דמי לידה או כספים אחרים מביטוח לאומי?
האם נוכה לך מס מהכנסות חד פעמיות?
האם היו לך הכנסות ממספר מקורות?

נתונים לגבי מצב רפואי

כן \ לא
האם יש לך ילד בעל לקויות למידה?
האם יש לך ילד נכה או בעל קשיי התפתחות?
האם אתה תומך בקרוב משפחה במוסד?
האם עברת מחלה קשה או ארוע?

השקעות וחסכונות

כן \ לא
האם היו לך הפסדים בבורסה ?
האם שלמת מס שבח?
האם היו לך הפסדים מהשקעה במניות נפט?
האם נוכה לך מס על רווחים בשוק ההון?
האם שלמת כספים לקופת גמל, פנסיה או ביטוחי חיים?
האם פדית פוליסות ביטוח מנהלים או פנסיה?

נתונים אישיים

כן \ לא
האם את\ה משפחה חד הורית?
האם שילמת מזונות?
האם התגוררת בישוב ספר?
האם עלית לארץ לאחר 2005?
האם קבלת תואר אקדמאי החל משנת 2005?
מהי רמת הכנסתך?

  • פחות מ- 8,000 ₪ בחודש
  • בין 8,000 ₪ ל- 10,000 ₪ בחודש
  • מעל 10,000 ₪ בחודש